Ficosa Idneo

 

Ficosa és una empresa multinacional dedicada a la investigació, desenvolupament, producció i comercialització de sistemes i components per a l'automòbil. I Idneo és una companyia jove, que forma part del mateix grup empresarial i que ofereix serveis especialitzada en dissenyar i desenvolupar productes tecnològics d'alt valor afegit per a diferents sectors; automobilístic, salut, electrònica de consum i industrial.


Ficosa es una empresa multinacional dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sistemas y componentes para el automóvil. Idneo es una compañía joven, que forma parte del mismo grupo empresarial y que ofrece servicios especializada en diseñar y desarrollar productos tecnológicos de alto valor añadido para diferentes sectores; automovilístico, salud, electrónica de consumo e industrial.