Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Escola / Qualitat / Política i Objectius de Qualitat

Política i Objectius de Qualitat

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona  (ETSETB) de la UPC és conscient de la importància de la qualitat i considera que aquesta constitueix un factor estratègic per aconseguir que l’estudiantat egressat adquireixi les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació i que aquestes siguin reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

L’ETSETB  es compromet a impulsar aquelles estratègies que siguin necessàries per a assolir els objectius de qualitat que es detallen a continuació:

  • Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de l’entorn socioeconòmic.

  • Proporcionar el recolzament adequat al professorat, al personal d’administració i serveis i a l’estudiantat, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament.

  • Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el personal de l’ETSETB per tal que reverteixi en una actualització de la tasca acadèmica d’acord amb l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada.

  • Promoure que la Política de Qualitat es trobi a disposició dels grups d’interès, i que sigui entesa i acceptada per tots ells.

  • Aconseguir un compromís de millora contínua (seguint el cicle planificar -> executar ->avaluar ->millorar) i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que puguin ser necessàries.

  • Establir una sistemàtica d’actuació i documentar-la per assegurar la qualitat dels processos.

  • Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté vigent mitjançant el seu control, revisió i millora.

Per tot això, la direcció de l’ETSETB es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que estiguin a la seva disposició, sempre tenint en compte les competències que li són pròpies.