Vés al contingut (premeu Retorn)

Sistemes de Telecomunicació

L'especialitat de Sistemes de Telecomunicació

L’especialitat de Sistemes de Telecomunicació del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació substitueix al Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació previ d’aquesta escola.

En aquesta especialitat s’adquireixen els coneixements per concebre, dissenyar, implementar i operar sistemes de telecomunicació que es fonamenten en la generació, transmissió, recepció i processat de senyals elèctrics, acústics i òptics en tot l’espectre de freqüència, i el tractament de la informació que hi està associada.
Els estudis s’estructuren anualment en dos períodes que anomenem quadrimestres. Hi ha un quadrimestre de tardor (Setembre - Gener) i un de primavera (Febrer - Juny).

Assignatures obligatòries de Sistemes de Telecomunicació

Els cinc primers quadrimestres del Grau són comuns a totes les mencions i en ells s’adquireixen tant coneixements de matèries bàsiques com fonaments de les diferents especialitats. Així, a la part de formació bàsica i comuna es tenen assignatures de continguts de Sistemes de Telecomunicació tals com:
  • Senyals i Sistemes
  • Ones Electromagnètiques
  • Introducció a les Comunicacions
  • Radiació i Propagació
  • Processat de Senyal Audiovisual i Comunicacions
L’estudiant no ha de decidir quina especialitat vol cursar fins al sisè quadrimestre, quan ja té una visió clara dels continguts de les quatre especialitats. És en els tres darrers quadrimestres quan l’estudiant rep els coneixements propis de l’especialitat triada. Aquests coneixements s'imparteixen a assignatures amb una forta vessant pràctica . En el cas de la menció de Sistemes de Telecomunicació, es tenen les següents assignatures obligatòries:
  • Comunicacions Digitals Avançades
  • Microones
  • Antenes
  • Radiocomunicacions
  • Comunicacions Òptiques

Projecte Avançat d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

En el setè quadrimestre, l’estudiant ha de cursar l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. En aquesta assignatura, els estudiants desenvolupen al llarg d’un quadrimestre un projecte d’enginyeria complex, que requereix de la col·laboració dins d’un grup de, típicament, entre 6 i 10 estudiants. Alguns exemples dels projectes que han estat desenvolupats en els darrers anys són :
  • Wireless Networks research group - IoT for Everything: Develop a very cheap device able to interact with an object (thing) and with a smartphone.
  • Caixabank Artificial Intelligence / Cognitive Systems Group - AI Assistant for Meetings: AI-driven assistant who can schedule meetings from e-mail analysis.
  • Foot Analytics - Beating MAC Randomization: Improvement of a system that determines customer behavior at points of sale.
  • Hewlett Packard Large Format Printers Division - HP-Next Generation Printers: Optimizing substrate measurements in large format printers.
  • Remote Sensing research / Hospital Sant Joan de Deu - Tera-Health: Development and validation of a Terahertz radar system for biomedical applications.
  • Sabis-Banc Sabadell - BlockChain Based Event Management System: Develop a software based on BlockChain to manage the return of events to the artists in an agile way.
  • NanoSatLab - Distributed Satellite Systems: Design and implement a Distributed Satellite System software emulator for Earth Observation missions.
  • NanoSatLab - 3Cat-NXT: Continuation in the development of the CubeSat satellites critical subsystems Attitude Determination and Control System-
  • Hewlett Packard - Next Generation Printers: Improvement of several features in large-format printer sensors
  • 3Cat-ABS Android Beyond the Stratosphere: Distributed Satellite System
  • 3Cat-NXT Project: Phase A study for a 6U multi-spectral optical mission performed for ICGC
  • 3Cat-NXT Project: Critical subsystem ADCS Attitude Determination and Control System
  • StratoCom - Cost Effective communication payloads in Stratospheric Balloons
  • Associació Catalana per a una Pesca Responsable - GTR Tuna Tracker
  • Col·legi de Metges de Barcelona - Low-cost, robust, autonomous blood-pressure measurement system for developing areas
  • WirED - FTTH/LTE access network: Complete Design of the future access network of Manresa area/li>
  • WirED - FTTH/LTE access network: Complete Design of the future access network of El Vendrell area
  • Hewlett Packard - Next Generation Printers: Improvement of several features in large-format printer sensors
  • 3Cat-ABS Android Beyond the Stratosphere: assess the viability of developing a satellite using commercial mobile phone elements
  • 3Cat-NXT Project: Phase A study for a 6U multi-spectral optical mission performed for ICGC
  • 3Cat-NXT Project: Finalize ground receiving station (hardware and software). Improve performance and perform tests for 3Cat-1 and 2
  • RADiCal: High Resolution Imaging Radar Systems and services Advanced Engineering Project Sky Detection Security
  • RADiCal: High Resolution Imaging Radar Systems and services. System for Slope Stability Retrieval
  • HealZ: Products based on the use of physiological information obtained from body electrical impedance processed and presented in a Smartphone

Assignatures optatives de Sistemes de Telecomunicació

A més, l’estudiant també pot cursar un conjunt ampli d’assignatures optatives i seminaris propis de l’especialitat de Sistemes de Telecomunicació, com ara:
  • Classificació de Patrons: Aplicacions en Tractament de Senyal
  • Disseny de Radioreceptors
  • Laboratori de Comunicacions Mòbils
  • Làser
  • Processament Digital del Senyal en Temps Real
  • Radar
  • Sistemes d'Observació de la Terra i Teledetecció
  • Sistemes de Telecomunicació de Fibra-Óptica per a Internet (IP Sobre Wdm)
  • Sistemes i Dispositius Radio
  • Telecomunicació Espacial
  • Ràdio Cognitiva

Pràctiques en empresa

L’estudiant també pot realitzar els crèdits optatius de l’especialitat mitjançant pràctiques en empresa . En aquest àmbit, l’ETSETB gestiona un gran nombre de convenis (371 al curs 2013-2014) amb un alt nombre d’empreses tant del sector TIC pròpiament, com d’altres sectors que requereixen dels nostres estudiants i titulats, donada la transversalitat de l’àmbit TIC. Alguns exemples d’empreses de l’àmbit dels Sistemes de Telecomunicació que reben estudiants de la nostra escola de manera habitual són:
  • INDRA Sistemas, S.A.
  • Vodafone
  • Hewlett Packard Española, S.L.
  • MIER Comunicaciones, S.A.
  • RETEVISION I, S.A.
  • Marítima del Mediterráneo, S.A.

Activitats d'extensió universitària

 

Activitats d'extensió universitària

 

Treball de Fi de Grau

Finalment, l’estudiant ha de realitzar el Treball Fi de Grau que consisteix en un treball original i personal de l’àmbit de l’especialitat. És en aquest moment en el qual, principalment, el nostres estudiants aprofiten la forta vessant internacional de la nostra escola de tal manera que, molts d’ells, realitzen el seu Treball Fi de Grau a universitats, centres de recerca o empreses d’arreu del mon. En aquest document teniu el llistat de Treballs de Fi Grau realitzats fins el moment específicament en l’àmbit dels Sistemes Electrònics.

Resum del Pla d'Estudis de la menció Sistemes de Telecomunicació (Guia docent)

Podeu consultar les taules de prerequisits, corequisits i pre-corequisits a l'enllaç Normativa Acadèmica

Exemples de sortides professionals dels nostres recents titulats

Màsters després del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació: Sistemes de Telecomunicació

La formació que reben els nostres estudiants en el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació té una part de continguts bàsics de l’enginyeria i de formació global en l’àmbit de les Telecomunicacions, que és conjunta i independent de l’especialitat, i que assegura la versatilitat dels futurs professionals. A més, també assegura que els nostres estudiants puguin continuar la seva formació amb èxit en un conjunt ampli de màsters que s’ofereixen tant en el nostre territori com arreu del món. Dins la UPC, els màsters que s'ofereixen més vinculats amb aquesta titulació són els següents:

 • Màster en Enginyeria de Telecomunicació: Un dels avantatges del nou Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació és que, independentment de l’especialitat que hagis fet, l’entrada al Màster en Enginyeria de Telecomunicació és igual. Aquest màster habilita per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Telecomunicació i atorga una formació actualitzada i anàloga a la que l’Escola ha estat oferint en els darrers anys. A més, el Màster en Enginyeria de Telecomunicació es pot cursar en la modalitat de Doble Titulació amb diverses universitats europees.
 • Màster en Enginyeria Electrònica: Aquest màster ofereix graduats amb un perfil ampli que inclou habilitats i coneixements en electrònica de potència, anàlogica i RF, instrumentació, sensors, sistemes digitals, micro i nanotecnologies i microelectrònica.